Tuesday, January 10, 2023

seremoni urddo

Cynhaliwyd seremoni urddo'r Llywodraethwr Stitt yn Oklahoma City ddoe. Cychwynnodd ei ail derm wrth annerch dros filoedd o'r gynulleuddfa. Aeth y gŵr i fynychu'r achlysur pwysig. Ces i fy nharo gan yr effaith Cristnogol ym mhobman, yn enwedig gan weddi'r gweinidog, tad y Llywodraethwr, a roddodd ogoniant i Dduw yn enw Iesu Grist.

No comments: