Friday, January 13, 2023

diwedd tymor

Diwedd tymor cnau Hicori - mwynheais gracio cnau wrth wrando ar bodlediadau, a chael cnau maethlon blasus yn rhad ac am ddim ar yr un pryd. Sych ydy'r rhain yn y llun, a dydyn nhw ddim yn werth y drafferth, felly penderfynais eu rhoi nhw i wiwerod.

No comments: