Friday, January 27, 2023

byth eto?


"Byth eto," dwedir Ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost bob blwyddyn, ond dydy'r bobl ddim yn dysgu o hanes. Digwyddodd yr erchyllter oherwydd bod cydwybod y wladwriaeth, sef Eglwys yr Almaen, yn cadw'n ddistaw yn erbyn y drygionus. Anwybyddon nhw lais Dietrich Bonhoeffer, a mynd ymlaen pe bai popeth yn iawn. Mae'r un peth yn prysur ddigwydd yn America - nid dim ond yn erbyn yr Iddewon, ond yn erbyn yr holl genhedlaeth. Darllenwch am Bonhoeffer. Deffrowch, Eglwys America.

No comments: