Tuesday, January 17, 2023

seren newydd


Mae rhedwr ifanc (15 oed) yn tynnu sylw'n ddiweddar yn Japan. Torrodd record yn y ras gyfnewid merched cenedlaethol fis yma. Mae ei ffurf rhedeg yn edrych yn ardderchog. Dwedodd y gŵr ei bod hi'n rhedeg dwywaith mor gyflym â fo! Mae ganddi dad o Ganada a mam o Japan, ac yn siarad Japaneg yn hollol rugl.

No comments: