Tuesday, January 24, 2023

murlun newydd

Mae fy merch hynaf newydd orffen murlun arall, mewn airbnb yn Oklahoma City. Cymeriad o Kabuki ydy hi unwaith eto a elwir yn Forwyn Crëyr. Bydd cwsmeriaid lwcus yn cael edmygu'r murlun hwnnw.

No comments: