Saturday, January 28, 2023

grawnfwyd newydd


Mae cynifer o erthyglau'r Wenynen, gan gynnwys rhai a oedd yn swnio'n hollol wallgof ar y pryd, wedi dod yn wir. Rhaid bod hyn yn profi pa mor wallgof mae'r byd bellach. Na chai fy synnu os bydd yr erthygl honno wedi dod yn wir hefyd.

No comments: