Thursday, January 5, 2023

dwy chwaer

Wedi gwella o Gofid, aeth fy merch at ei chwaer yn Oklahoma City i dreulio rhyw ddyddiau. Mae'r ddwy'n cael amser arbennig o wych, mae'n ymddangos. Bydd hi'n dychwelyd i Japan ddydd Sul.

No comments: