Saturday, January 14, 2023

doethineb billy graham


"Os ydy Cristionogaeth yn ddilys, pam mae cymaint o ddrwg yn y byd?" 

Atebodd y pregethwr enwog, "gyda chymaint o sebon, pam mae cymaint o bobl fudr yn y byd? Rhaid cymhwyso Cristnogaeth, fel sebon, yn bersonol os am wneud gwahaniaeth yn ein bywydau ni."No comments: