Wednesday, January 11, 2023

gras duw

Mathew 20:1-16

Mae dameg Iesu hon bob amser yn fy atgoffa i o fy niweddar dad. Fo ydy'r gweithir a gyflogwyd olaf i weithio yn y winllan. Wedi byw bywyd gwyllt drwy ei fywyd, credodd yn Iesu Grist rhyw oriau cyn iddo farw o ganser yn yr ysbyty. Mae o gydag Iesu yn y baradwys ynghyd â'r miliynau o'r ffyddloniaid. 

No comments: