Saturday, January 7, 2023

am y tro olaf

Daeth fy merch yn ôl o Oklahoma City. Nad oes ganddi lawer o amser cyn iddi adael am Japan, ond penderfynon ni baentio am y tro olaf neithiwr. Mae hi'n artist dawnus fel ei chwaer. (Athrawes ydy hi fodd bynnag.) Mae hi eisiau dysgu paentio golygfeydd rŵan.

No comments: