Saturday, January 21, 2023

cnau gwerth fawr

Doeddwn i ddim yn gwybod bod y goeden pecan wrth ochr ein heglwys ni wedi bod yn cynnyrchu cnau a'u gollwng nhw bob tymor er fy mod i a'r teulu'n mynychu'r eglwys dros ugain mlynedd. Dim ond ddoe roeddwn i'n sylwi bod cnau gwerthfawr ar gael yn rhad ac am ddim! Dyma fynd i'w casglu'r bore 'ma (yn yr oerfel.) Er bod y tymor wedi hen orffen, roedd cymaint ar y ddaear. Rhaid fy mod i wedi casglu rhyw bum punt. Mae'n anhygoel o hawdd tynnu'r cig o'r cregyn, yn hollol wahanol i gnau hicori. Mae gen i fwy o waith hwyl i'w wneud am sbel!

No comments: