Monday, January 16, 2023

peidio â chael eich twyllo


Un o arwyddion diwedd y byd ydy cynnydd personau sydd yn eu galw eu hunain yn broffwydi Duw ac Iesu Grist hyd yn oed, yn ôl y Beibl. Dwedodd Iesu, fodd bynnag, na fyddai unrhyw amheuais pan ddaw eto. "fel y mae'r fellten yn dod o'r dwyrain ac yn goleuo hyd at y gorllewin, felly y bydd dyfodiad Mab y Dyn." Matthew 24:27 Darllenwch Air Duw fel na fyddech chi'n cael eich twyllo.

No comments: