Monday, October 1, 2012

anifeiliaid anwes?

Mae fy ail ferch yn dal yn gweithio yn Corea. Cawson ni sgwrs Skype am y tro cyntaf ers wythnosau. Mae ganddi hi anifeiliaid anwes newydd ac roedd hi eisiau inni ddyfalu beth ydyn nhw. Roedd yn anodd credu bod ganddi unrhyw anifail gan ystyried pa mor brysur ydy hi. Wedi inni fethu rhoi'r ateb cywir, datguddiodd hi ei "hanifeiliaid" - ddwy falwoden. Cafodd yr ysgol nhw i'r plant ond doedd neb yn gofalu amdanyn nhw ac roedden nhw'n newynu. Penderfynodd hi eu "mabwysiadu" (efo caniatâd yr ysgol.) Gallai hi eu gadael nhw yn yr ardd unrhyw adeg wrth gwrs, ond am y tro, nhw ydy ei hanifeiliaid anwes.

No comments: