Wednesday, October 24, 2012

gwaith newydd i superman

Clywais fod Superman am adael ei gwmni papur newydd. Mae o'n anfodlon bod y papur yn cario gormod o adloniant. Bydd o'n gweithio liwt ei hun o hyn ymlaen. Dw i heb weld y ffilmiau diweddar a dweud y gwir; roeddwn i'n arfer gweld y gyfres gyntaf (du a gwyn!!) ar y teledu. Cymerodd dipyn iddo droi'n arwr ar yr adeg hynny oherwydd ei fod o'n gorfod chwilio am flwch ffôn i newid ei ddillad ynddo fo. Mae'r amser yn mynd!

No comments: