Sunday, October 28, 2012

colled arall

2 - 1; er bod yr hogiau'n ceisio'n arw collon nhw unwaith yn rhagor. Ond roeddwn i'n falch o weld bod nhw'n gwella eu sgiliau ac maen nhw'n hogiau annwyl. Maen nhw'n mwynhau ymarfer o dan eu rheolwr dwywaith yr wythnos. Gan fod y gêm yn gorffen yn hwyr, aethon ni i Braum's am swper. Ces i Nacho Burger a oedd yn dda iawn.

No comments: