Tuesday, October 23, 2012

pwy?

Es i swyddfa'r post y bore 'ma. Pan agorais y drws i fynd allan wedi gorffen y busnes, gwelais i gar wedi'i barcio o flaen y drws. Pwy oedd yn eistedd ar sedd wrth ochr y llyw ond hwn! 

No comments: