Sunday, October 14, 2012

mae o'n dod adref

Mae'r gŵr newydd fy ffonio o faes awyr Dallas. Mae o'n dod adref heno wedi treulio wythnos yn Japan. Yn ffodus doedd dim damwain nag afiechyd yn y teulu tra oedd o oddi cartref. Roedd yn stormus ddoe ond mae'n braf heddiw. Torrodd fy mab y lawnt blaen p'nawn 'ma. Mae yna gawl cyw iddo gael pan ddoith yn ôl mewn oriau. (Gadawodd ei gar ym maes awyr Tulsa, felly does dim rhaid i mi fynd.) Mae gwyliau'r hydref ar y trothwy.

No comments: