Saturday, October 6, 2012

'dyn' rhagolygon y tywydd ifancaf

Dim ond 12 oed ydy Tomoki Kai (fy nghyfenw cyn priodi!) sydd newydd basio prawf rhagolygon y tywydd yn Japan. Fo ydy'r ifancaf a gyflawnodd y gamp. Mae pump y cant yng nghyfartaledd yn pasio'r prawf caled bob blwyddyn. Roedd o'n wastad ymddiddori yn y tywydd wedi cael ei gyfareddu gan symudiadau cyflym y cymylau pan oedd o yn yr ysgol feithrin. Mae o wedi bod yn astudio'n ddyfal, a llwyddodd ar ei bedwaredd cais. "Roedd yn galed ond hwyl oherwydd fy mod i'n gwirioni ar y pwnc," meddai. Mae o eisiau gweithio i asiantaeth feteoroleg Japan neu wneud y gwaith ymchwilio yn y dyfodol. 

No comments: