Thursday, October 11, 2012

er cof am t.llew

Dw i newydd ddarllen y newyddion am gystadleuaeth er cof am T. Llew Jones. Gobeithio bod yna awdur/awduron sy'n medru sgrifennu storiâu cystal â fo. Byddai hyn yn gamp; byddai'n anodd ei guro. Pwy ddwedodd bod storiâu da i blant yn apelio at oedolion hefyd? Cytuno'n llwyr - yn enwedig rhai Cymraeg gan fod dysgwyr yn darllen storiau i blant yn aml. Dw i byth yn anghofio pan ddarllenais i un o'i nofelau am y tro cyntaf. 

1 comment:

Ann Jones said...

Cytuno'n llwyr! Dwi wedi mwynhau gymaint o lyfrau T Llew.