Saturday, October 13, 2012

myfyrio

Does dim rhaid i mi yrru heddiw. Does dim ysgol na gêm bêl-droed. Mae yna ddau lyfr yn fy nisgwyl yn y llyfrgell ond dw i ddim eisiau mynd heddiw. Efallai bydda i'n mynd am dro nes ymlaen. Ar wahân i'r gwaith tŷ, darllen (llyfrau ac ar y we) a wna' i heddiw. Mae yna gymaint o wybodaeth ar gael ar y we. Dw i'n synnu o'r newydd. Mae yna ddrysau a nenfwd o Venice yn Villa Vizcaya yn Miami, Florida. Cawson nhw eu dwyn gan Napoleon ac yna, cawson nhw eu gwerthu mewn arwerthiant rhywle. Gallai'r drysau adrodd hanes diddorol pe bydden nhw'n gallu siarad.


No comments: