Wednesday, October 31, 2012

llun


Mae fy ail ferch yn Corea'n brysur iawn wrth weithio'n hir bob dydd. Yn ogystal mae hi'n trio gwneud llawer mwy, dysgu Coreeg er enghraifft. Yn aml iawn mae hi o dan bwysau ac wedi blino. Er mwyn codi ei chalon, tynnais i luniau o'i moch cwta a'u gyrru ati hi. Roedd hi'n hapus gweld ei hannwyl anifeiliaid anwes a adawodd efo'i theulu. Wir, maen nhw'n annwyl (er bod hi'n dipyn o waith i ofalu amdanyn nhw.)

No comments: