Saturday, October 27, 2012

coginio yng nghanol nos

Roedd awydd coginio sydyn ar fy merch neithiwr, a dyma hi'n mynd i Wal Mart ar ôl gweld gêm bêl-droed Americanaidd y brifysgol, i brynu'r cynhwysion. Roedd hi wrthi (yn ei phyjamas) efo cymorth ei chwaer a'i brawd, a gorffen crasu apple crumble am 12:15 yn y bore! Roedd yn rhy hwyr bwyta'r gacen, felly gadawyd ar y bwrdd dros nos. Cawson ni ei blasu'r bore 'ma. Gwych iawn!

No comments: