Monday, October 22, 2012

hen "encyclopedia"

Mae gynnon ni hen set o "encyclopedia" i blant a anfonwyd gan dad y gŵr yn Hawaii. Hen iawn ydy hi - argraffwyd yn 1969. Roedd y gŵr a biau hi. Er bod llawer o wybodaeth yn rhy hen wrth reswm, mae yna ddigon o ffeithiau sydd ddim yn newid. Ar ben hynny, mae'n ddiddorol gweld y bywydau a fu. A dweud y gwir, bydda i'n mynd ati braidd yn aml. Roedd llanastr ar y silff y mae'r set arni hi, a dyma benderfynu rhoi trefn arni. Mae'n hawdd ei defnyddio bellach.

No comments: