Thursday, October 25, 2012

nodiadau clên

Mae fy merch wrth ei bodd wedi cael nodiadau clên tuag at ei gwaith creadigol yn ddiweddar, gan nifer o bobl dros y byd yn llythrennol - yr Alban, Lloegr, Ffrainc, Gwlad Belg, Norway, yr Iseldiroedd, Canada, Awstralia, Taiwan, Vietnam, Singapore a mwy. Mae hi'n teimlo'n isel o bryd i'w gilydd ( fel digwyddith yn aml i artistiaid am wn i,) ond cododd y nodiadau ei chalon a rhoi nerth newydd iddi barhau o'r newydd. Un o'r pethau braf ynghyd â'r rhyngrwyd.

No comments: