Monday, October 15, 2012

nodyn bach

Dw i'n hoffi'r nodyn bach dw i'n ei dderbyn ar gongl sgrin y cyfrifiadur pan ga' i neges e-bost. Mae o'n dangos gan bwy mae'r neges yn dod am eiliad (digon hir i fedru darllen y pwnc hefyd os dach chi at y cyfrifiadur.) Bydda i wrth fy modd pryd bynnag gwela' i neges gan fy merch hynaf. Ar y llaw arall, pan ddwedith y nodyn mai ond hysbyseb ydy'r neges, fydd dim rhaid i mi ei gweld; neu bydda i'n ei dileu'n syth.

No comments: