Wednesday, October 3, 2012

y wers olaf

Dw i wedi bod yn dilyn gwersi Eidaleg dyddiol ar lein a gynhyrchwyd gan NHK o Japan. Dechreuon nhw ym mis Ebrill a heddiw oedd y wers olaf gan Sayano Osaki, y tiwtor. Dechreuodd hi o'r dechrau efo help Eidalwr. Mae hi'n medru esbonio'r gramadeg yn dda ac er bod bob gwers yn para ond 15 munud, dw i wedi dysgu gryn dipyn. Bydd cwrs newydd yn dechrau'r wythnos nesa ymlaen efo tiwtor arall a phara am chwe mis. Byddai'n colli Ms. Osaki.

No comments: