Saturday, October 20, 2012

"apple turnover"

Mae fy merched i gyd yn hoff o goginio, yn annhebyg i'w mam. Mae'r ddwy (sydd yn dal i fyw cartref) yn brysur efo'u gwaith cartref fel arfer, ond byddan nhw'n crasu pethau blasus pan gân nhw amser. Datganon nhw ddoe eu bydden nhw eisiau profi "apple turnover" a welon nhw'r rysait ar y we. A dyma nhw wrthi am awr neu ddwy. Roedd y canlyniad yn ardderchog!

No comments: