Monday, January 1, 2018

blwyddyn newydd

Mae'n anodd cofio mai Dydd Calan ydy hi heddiw oherwydd bod popeth yn ddistaw (ac eithrio'r firecrackers yng nghanol nos) a dw i ar fy mhen fy hun gartref rŵan. Treuliodd fy nwy ferch ganjitsu (Dydd Calan) efo'u nain yn y cartref henoed. Prynon nhw fwyd traddodiadol i ddathlu. Roedd hi wrth ei bodd a llawn egni, meddau nhw. Bydd hi'n 96 oed eleni ynghyd â'r 140,000 o bobl eraill yn Japan.

No comments: