Friday, August 16, 2019

buddugoliaeth

Buddugoliaeth o'r diwedd! Roedd yn frwydr galed a hir iawn. Dydy'r gwiwerod yn medru cyrraedd y bwydwr adar o gwbl. Dim ond yr hadau sydd yn disgyn oddi wrtho maen nhw' eu bwyta. Mae Cardinal (gwryw) yn prysur fwydo ei fabis newydd. Mae gynnon ni westeion newydd, sef House Finch. Hardd iawn ydy'r gwryw gyda phen a bron coch.

No comments: