Tuesday, August 13, 2019

traeth anhysbys

Falch o weld bod fy mrawd a chwaer yng-ngyhfraith yn mwynhau eu hamser yn Hawaii. Ceision nhw fynd i Bae Hanauma, lle hynod o boblogaidd i'r twristiaid. Roedd y traffig yn ofnadwy a methon nhw ffeindio unrhyw le i barcio. Dim problem. Roedd o a'i deulu'n arfer byw yn Hawaii am ddeugain o flynyddoedd. Mae o'n nabod llefydd anhysbys. Aethon nhw i Draeth Kawailoa. Roedd bron neb yno, a threulion nhw brinhawn pleserus.

No comments: