Tuesday, August 27, 2019

ffefryn newydd

Fideos Derek o Ganada ydy rhai o fy ffefrynnau yn ddiweddar. Maethegydd feganiaid ac adeiladwr cyhyrau ydy o. Mae yna gynifer o fideos tebyg gan bobl eraill, ond ei gryfder sydd yn apelio at bawb ydy ei bersonoliaeth hoffus, yn fy nhyb i. Dw i ddim yn adeiladu cyhyrau, ond dw i'n hoffi ei ryseitiau gwych. Dyma salad a wnes i neithiwr. Roedd yn flasus ond dipyn yn rhy sur oherwydd fy mod i wedi ychwanegu gormod o finegr seidr afal. Iachus dros ben beth bynnag.

No comments: