Sunday, August 4, 2019

noor


Roedd fy merch yn cael hi'n ofnadwy o anodd paentio'r murlun hwnnw. Roedd mor anodd fel roedd hi eisiau rhoi'r gorau iddo, a'r yrfa fel artist hyd yn oed. Dechreuais i ynghyd â phawb a welodd ei hargyfwng weddïo’n daer drosti hi. Diolch i Dduw sydd yn ateb ein gweddi, cafodd hi ysbrydoliaeth newydd, a gorffennodd y murlun hyfryd. Dyma Noor, Cristion o Irac a ffodd gyda'r teulu rhag ISIS i Wlad yr Iorddonen.

No comments: