Thursday, August 15, 2019

cynllun b

Roeddwn i wrthi'n paratoi gyoza ddoe. Agorais y pecyn cig twrci. Sioc! Roedd yna ddarnau o liw llwyd yma ac acw. Taflais o i'r bin. Na fyddai'r teulu eisiau bwyta gyoza heb gig. Roedd rhaid i mi gychwyn Cynllun B ar yr unwaith, sef saig a blannwyd ar gyfer diwrnod arall. Gorffennais bopeth rhywsut dim ond chwarter awr wedi'r amser swper arferol - caserol gyda zucchini, tortillas ŷd, ffa du. 

No comments: