Thursday, August 22, 2019

pris am geinder

Cynigir shaved ice gan un o dai bwyta Gajoen yn Tokyo ers mis Gorffennaf hefyd. Mae yna ddau fath - melon a phîn-afal. O'i gymharu â rhai Morinoen (gweler isod,) maen nhw'n llawer llai. Rhaid dweud bod nhw'n edrych yn gain dros ben. Mae'r prisiau'n adlewyrchu'r ceinder heb os -  2,300 yen ($23,) 1,800 yen ($18.)

No comments: