Tuesday, August 20, 2019

mac newydd

Prynais liniadur MAC newydd, wel ddim yn newydd sbon, ond un wedi'i atgyweirio. Mae'n gyflym ac yn wych beth bynnag. Y peth gorau i mi ydy fy mod i'n medru ei gludo i le bynnag dw i eisiau yn y tŷ. Roedd yr hen MAC mawr ar ddesg mewn cornel tywyll, a does ddim lle arall cyfleus i'w osod. Dw i'n medru defnyddio hwn wrth ffenestr, ar y bwrdd bwyta, sef y llefydd golau a phleserus. Dewisais liw rhosyn aur sydd yn hynod o fenywaidd hefyd.

No comments: