Wednesday, August 7, 2019

gwobr werthfawr werthfawr

Daeth fy mab ifancaf adref ddoe wedi gorffen ei waith haf yn llwyddiannus. Daeth â phentwr o ddillad golchi, ond dim ots; mae'n braf cael ei gwmni am y tro cyntaf ers mis Ionawr. Mae o'n edrych yn fwy tenau ond cryfach ar ôl gweithio tu allan drwy'r haf. Ar y diwrnod olaf yn y gwerllys, roedd parti syml i ffarwelio'r staff, a chafodd wobr am fod yn y Person Mwyaf Gwir ar y Blaned Ddaear!  - gwobr hynod o werthfawr yn fy nhyb i. 

No comments: