Saturday, August 17, 2019

gyoza heb glwten

Iawn. Prynais gig twrci eto. Dyma goginio gyoza, heb glwten ar gyfer fy mab. Defnyddiais bapur reis am y tro cyntaf. Peth rhyfedd ydy o sydd yn solet fel plastig ond bydd yn meddalhau mewn dŵr poeth mewn hanner munud. Roedd yn dipyn o her i'w drin, ond rhywsut neu gilydd llwyddais lapio'r cynhwysion gyda fo. Wedi rhyw hanner awr yn y popty, dyma fo - gyoza blasus, neu roliau gwanwyn yn ôl fy merch hynaf.

No comments: