Saturday, August 10, 2019

wedi gorffen

Mae fy mrawd a chwaer yng-nghyfraith yn Hawaii ar hyn o bryd. Y prif amcan ydy gosod llwch ei fam yn y fynwent genedlaethol yn Honolulu, yn yr un crypt lle mae llwch ei gŵr. Roedden nhw'n gofalu amdani hi'n gariadus nes ei diwedd. Gobeithio y cân nhw wyliau braf gweddill o'u hamser yno.

No comments: