Friday, August 23, 2019

dim ond yn japan

Gosodwyd dau ddwsin o gamerâu diogelwch tu mewn. Bydd y siop heb staff rhwng 12 a 5 o'r gloch yn y bore; bydd y cwsmeriaid yn siopa (wedi cael tynnu eu llun at y drws,) talu drwy gerdyn credid a mynd gyda'r nwyddau. Er mwyn datrys problem prinder llafur, mae Lawson, un o'r siopau 24 awr yn Japan newydd ddechrau system heb staff. Dim ond yn Japan.

No comments: