Tuesday, August 6, 2019

dawn annisgwyl

Doeddwn i ddim gwybod bod gan ŵr fy merch ddawn baentio nes ddoe. (Cerddor ydy o.) Mae o'n helpu fy merch gyda murluniau yn y cefndir yn aml , ond cafodd gyfle i ddangos ei ddawn yn y wŷl murlun yn Indiana. Ynghyd â'r grŵp o'r artistiaid, paentiodd hwn er mwyn i'w werthu a chodi pres ar gyfer y gymuned. Cafodd ei ysbrydoli gan ei ymweliad â'r twnnel dan y wal yn Jerwsalem. 

No comments: