Monday, August 26, 2019

het goch

Mae blwyddyn newydd brifysgolion newydd gychwyn; mae fy mab ifancaf, myfyriwr y drydedd flwyddyn, wedi setlo i lawr mewn neuadd breswyl wahanol. Roedd ganddo ychydig o ansicrwydd cyn cyfarfod ei gydletywr newydd wrth reswm, ond roedd o'n gwybod y byddai popeth yn iawn a bydden nhw'n cyd-dynnu'n braf pan welodd het goch ei ffrind newydd, sydd yn dweud Cadwch America yn Wych.

No comments: