Friday, August 30, 2019

tŷ bwyta newydd

Des i o hyd i dŷ bwyta newydd yn y dref (drwy hysbysfwrdd enfawr wrth y draffordd.) Roeddwn i'n falch oherwydd bod gan y dref diffyg tai bwyta da. Es i ynghyd â'r gŵr yno i swper neithiwr. Newk's ydy'r enw. Mae o yn ar ardal agored newydd lle datblygir yn ddiweddar. Mae'r awyrgylch yn bleserus, ac roedd fy salad cyw iâr yn ddigon da er bod yna ormod o letys. Cafodd y gŵr gawl cranc ac ŷd a oedd dipyn yn rhy sbeislyd. Y gorau oedd y seidr afal a dweud y gwir. Byddwn i'n rhoi 5 seren allan o 10.

No comments: