Wednesday, December 1, 2021

fy ngherdd ar flog fy merch


Mae fy merch newydd bostio erthygl newydd at ei blog, am y gerdd a ysgrifennais (yn Japaneg yn wreiddiol) ddyddiau'n ôl. Roedd hi'n ei hoffi cymaint fel gofynnodd am ganiatâd i'w chyhoeddi. Dim ond cerdd ddamweiniol oedd hi, ond trodd fy merch hi yn beth rhyfeddol. Ar ben hynny, ymchwiliodd ar hanes a ffurf y gerdd draddodiadol Japan hwnnw nad oeddwn innau'n gwybod rhai ohonyn nhw hyd yn oed.

No comments: