Tuesday, December 21, 2021

bowlio


"Ces i fy ngwahodd i ymuno â'r hogiau i chwarae bowlio a chael swper cyn darllen y Beibl nos Iau," meddai'r gŵr. "Bydd yn iawn efo ti?" "Wrth gwrs," atebais. Fe ga' i swper yn dawel ar fy mhen fy hun. Ces i fy synnu bod y lle bowlio’n dal i fodoli yn y dref. Rhaid bod yna ddigon o gwsmeriaid. Roeddwn i'n arfer hoffi bowlio pan oeddwn i'n blentyn. Roedd yn boblogaidd iawn yn Japan.

No comments: