Tuesday, December 28, 2021

mynd at geiropractydd


Es i at fy ngheiropractydd y bore 'ma, am y tro olaf eleni. Roedd gen i boen miniog ar y cefn. Diolch i Dr. Chris, fodd bynnag, fe wnaeth o fy nhrin, a dw i'n teimlo'n iawn. Beth wna i hebddo? Es i ato fo ryw ddeg mlynedd yn ôl am y tro cyntaf pan faglais yn yr iard a tharo fy mhen yn erbyn y wal. Dw i'n mynd ato fo bob yn ail wythnos bellach fel mesurau ataliol rhag anhwylder.

No comments: