Monday, December 13, 2021

ymprydio ysbeidiol

Methais gysgu neithiwr oherwydd bod gen i boen stumog ofnadwy. Er fy mod i'n teimlo'n well erbyn y bore, penderfynais ymprydio ysbeidiol i ofalu am fy stumog (a oedd yn gorweithio dw i'n siŵr.) Na ches i fwyd am dros 16 awr. Yna, ces i frecwast llai nag arfer. Gobeithio bod fy stumog wedi cael hoe fach. Dw i'n teimlo'n llawer gwell rŵan. Gorffenna' i fwyta swper ysgafn erbyn chwech o'r gloch heno. 

No comments: