Monday, December 27, 2021

yn ôl at y bywyd syml

Wedi treulio pedwar diwrnod adref, aeth y mab ifancaf yn ôl at ei fflat yn Nhalaith Missouri y bore 'ma. Mae'i gar ffyddlon (Toyota Camry 1997) yn rhedeg yn dda. Yn ôl at y bywyd syml gyda'r gŵr mewn nyth wag. Mae'n braf a chynnes fel gwanwyn heddiw.

No comments: