Wednesday, December 8, 2021

gair duw yn y nos

Yn ddiweddar dw i'n deffro sawl tro yn y nos, a methu mynd yn ôl i gysgu tua thri o'r gloch. Dim problem. Yn lle cyfri defaid, bydda i'n gwrando ar bregeth ar y we. Pastor Paul a Pastor Skip ydy fy hoff bregethwyr. Mae'r ddau yn weinidogion Capel Calfaria. Fel pregethwyr yr enwad hwnnw, maen nhw'n pregethu llyfrau'r Beibl i gyd, fesul pennod. 

No comments: