Monday, December 20, 2021

cadw'n gynnes

Wedi cyfnod anarferol o gynnes, gostwngodd y tymheredd i ddauddegau o'r diwedd. Mae'n edrych fel y bydd yn para am y tro. Dw i a'r gŵr yn cadw'n gynnes, diolch i'r llosgwr logiau a digon o logiau yn y garej. O'r iard gefn daeth hanner ohonyn nhw.

No comments: