Saturday, December 4, 2021

cymdogion hanesyddol

Prynodd fy merch hynaf a'i gŵr hen dŷ o 50au yn Oklahoma City fisoedd yn ôl, ac roedden nhw wrthi'n ei adnewyddu. Maen nhw newydd orffen y gwaith a symudon nhw. Maen nhw hefyd newydd sylweddoli bod Route 66, hen ffordd hanesyddol America'n rhedeg o flaen eu tŷ! Roedd hi'n pasio'r dref fach yn Nhalaith Missouri mae fy mab ifancaf yn byw bellach ers iddo gael swydd ym mis Hydref. Rhyw gymdogion maen nhw mewn ffordd!

No comments: